Blocktorv från Mullmäster - en ren naturprodukt!

Stallvital består uteslutande av kvalitetssäkrad blocktorv, som bryts med miljövänliga metoder på noga utvalda svenska mossar. Torkning och lagring säkerställer en högkvalitativ produkt utan skadliga dammpartiklar.

Stallvital packas i lätthanterliga säckar om ca 25 kg, motsvarande ca en veckas förbrukning för en häst. Ifråga om att binda ammoniak vinner Stallvital med hästlängder. Du får en behagligare luft i stallet, slipper sjukdomar relaterade till luft med hög ammoniakhalt.

Jämfört med kutterspån är Stallvitals uppsugningsförmåga fyra-fem gånger större och jämfört med frästorv nästan det dubbla. Åtgången på strö minskar, gödselstacken krymper. Blocktorv är inte bara naturens bästa stallströmedel. Det är också en klassisk jordförbättrare. Inget annat strömedel binder kväve i så hög grad som torv. 

Mullmäster AB, vilka tillverkar Stallvital, är miljöcertifierade enligt en holländsk organisation RHP. Detta organ är specialiserat på torv och torvmiljö. Denna certifiering säkrar produktens kvalitets- och miljömässigt genom regelbundna produktkontroller.

Stallvital om hästen själv får välja!

Stallvital torvströförpackning