Om hästen hade något att säga till om

Urgammal erfarenhet, men också moderna forskningsrön, visar att en blocktorvsbädd är det bästa underlag en häst kan ha. Dels är den hygienisk och binder ammoniak bättre än något annat strömedel. Dels får både häst och människa en bättre stallmiljö.

Torvbädden byggs upp efterhand, ligger längre och är lättare att mocka. Den innehåller inga skadliga dammpartiklar, och det låga pH-värdet avskräcker flugor och andra insekter. Fördelen är att du får en behagligare luft i stallet samtidigt som du förhindrar uppkomsten av sjukdomar framkallade av vistelse i luft med hög ammoniakhalt.

Bäst av allt är kanske att du lätt får avsättning för gödslet hos traktens odlare eller lantbrukare.

Blocktorf
Häst